Návody a údržba

SLÁČIKOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE:

Ak si zaobstaráte kvalitnejší nástroj, nechajte radšej akúkoľvek údržbu nástroja na husliara, ktorého u nás nájdete v takmer každom väčšom meste. Iba tak si môžete byť istý, že Váš nástroj využije všetky svoje možnosti. Pre laika náročné nastavenie nástroja je pre skúseného profesionála obvykle otázkou niekoľkých minút. Každý nástroj má špecifické tónové vlastnosti a pre ideálne tónové pomery musí byť prispôsobená kobylka, kolíky a struník, pre výsledný najlepší možný zvukový výkon a farebné pomery medzi strunami musí husliar umiestniť na správne miesto i dušu (smrekovú oválnu tyčku, rozpierajúcu dosky v miestach dozadu od pravej nožičky kobylky). V rámci bežnej neodbornej údržby môžete bez obáv použiť mazadlo na kolíčky (ak kolíky zadrhávajú alebo naopak preklzujú). Nástroj môžete vyčistiť neagresívnym leštidlom, ktoré z laku zotrie naprášenú kolofóniu a nečistoty. Nikdy však nepoužívajte brúsivá a čistiace prostriedky na báze liehu, ktoré môžu spôsobiť nenávratné chemické či mechanické poškodenie laku a nástroj tak celkom znehodnotiť. Na nástroj môžete natiahnuť podľa požadovaného zvuku či ďalších vlastností struny kovové, struny z čriev alebo s umelým jadrom, vždy ale správnej dĺžky podľa menzúry nástroja. Nesnímajte všetky struny naraz, aby nespadla duša. Svôj nástroj uchovávajte pokiaľ možno v štandardných teplotách a vo vlhkosti minimálne 40%, aby ste - obzvlášť u nových nástrojov - obmedzili vysúšanie a tým vznik prípadných prasklín daných zmršteným “dýchajúcim” drevom nástroja. Prasknutý nástroj, obvykle pod dušou alebo pozdĺž basového trámca, zásadne stráca hodnotu. Zamedzte preto teplotným a vlhkostným výkyvom, používajte kvalitné tepelno izolačné púzdra a zvlhčovače. Pamätajte, že vlhko prospieva a sucho škodí.

GITARY:

Na rozdiel od sláčikových nástrojov, ktoré majú klenuté dlabané dosky, sú gitary vyrábané z plochých dosiek. Už tento fakt predurčuje, že majú oveľa kratšiu životnosť, pretože ploché dosky, hoc rebrované, sa skôr prepadávajú. Živostnosť gitár sa tak pohybuje v rade desaťročí, sláčikových nástrojov v rade storočí. U gitár klasických a akustických (westernových), s výnimkou prípadného občasného premazania mechaniky, vyčistenia korpusu a krku vlhkou handričkou alebo špeciálnym leštidlom na lak a relatívne časté výmeny strún (profesionálny gitaristi Vám povedia, že G struna z nylonu neladí už tretí deň a D má životnosť približne týždeň) žiadne ďalšie a väčšie servisné úkony vykonávať nemusíte. Pri akustických i elektrických gitarách môže dôjsť k ohnutiu krku v smere ťahu strún (vysoký dohmat) alebo proti nemu (nízky dohmat, struny drnčia). Tieto javy nastávajú najčastejšie zmenou hrúbky strún, teda iných tvrdostí a ťahov. Gitary majú vo vnútri krku špeciálny drôt so skrutkou na hlave alebo pri korpuse pod hmatníkom, ktorým povolíte alebo utiahnete krk proti ťahu strún až do ich ideálneho zdvihu - tento pohyb môže mať až niekoľkodenné oneskorenie pre tvarovú pamäť materiálu. Závažnejšie defekty (najčastejšie odlepenie kobylky), vrátane porúch u gitár s aktívnou elektronikou, vyriešite návštevou servisného technika alebo opravára.

ZOBCOVÉ FLAUTY:

Drevenné zobcové flauty patria medzi najchúlostivejšie hudobné nástroje čo do možnosti poškodenia pri rozohrávaní i bežnej prevádzke. Ak si kúpite drevennú flautu, musíte ju ešte pred prvým použitím ošetriť zvnútra olejom, teda napustiť kvalitným olejom za použitia k tomu určeného vyteráku. Na vyterák nanesiete dostatok oleja, ktorý v bohatej vrstve otriete o vnútornú stenu stredného (prípadne aj spodného) dielu nástroja a necháte ho vpiť stenami vrtu. Tento proces je najlepšie po pár hodinách opakovať do chvíle, kedy je drevo nasiaknuté a olej prestáva absorbovať. Vrchný diel (hlavicu) nie je nutné dôkladnejšie mazať, ak ju ale aj tak naolejujete, daváte si pozor, aby ste sa nedotkli lábia (pozdĺžny otvor, v ktorom vzniká chvenie a tón), kde by mohlo lahko prísť k poškodeniu tvaru a hrany štrbiny. Potom zotrite vyterákom nadbytočný nevpitý olej a môžete začať flautu pomaly rozohrávať. Požívajte syntetické oleje, ktoré na rozdiel od kombinovaných rastlinných nežlknú a nezapáchajú. Prvý deň hrajte iba chvíľu (5-10 minút) a nesnažte sa príliš tlačiť a hrať príliš vysoko. Po hraní vytrite flautu čistým vyterákom a nechajte ju cez noc vyvetrať, aby sa odparila všetka skondenzovaná vlhkosť z dychu. Celkom usušený nástroj opäť ošetrite olejom. Tento proces opakujte tri dni po sebe, potom niekoľkokrát jeden krát týždne a po rozohraní v bežnej prevádzke raz za dva mesiace. Niektoré flauty z najkvalitnejších materiálov sa môžu plne rozohrať až po polročnom rozohrávaní. Ak neunáhlite počiatočnú starostlivosť, flauta Vám to vráti. Pri hraní v nebežných podmienkach (klimatizované priestory, kostoly, zima) sa môže lábium či vrchná dierka zahltiť vodou - skondenzovanou vodnou parou z dychu. Ak nepomôže jednoduché vyfúknutie kvapky, použite odvodňovač (antikondens), ktorý Vás po opatrnom nanesení a sfúknutí tohoto problému zbaví. S akýmkoľvek defektom sa obráťte na predajcu a nič neopravujte sami - akákoľvek chyba je nevratná.

PRIEČNE FLAUTY:

Moderné kovovoé nástroje sú konštruované tak, aby pri dodržiavaní hlavných zásad základnej údržby nevyžadovali ďalšie zvláštne mechanické či chemické zásahy. Nástroje sa ladia na požadovanú výšku plynulým povytiahnutím hlavice z korpusu. (U nás je pri bežnom ladení cca 442 Hz hlavica povitiahnutá zhruba o 1-2 mm. Pozor - zahriatím nástoja jeho ladenie stúpa.) Nevystavujte nástroje mrazu, rýchlym zmenám teplôt, nadmernému vlhku a nepoužívate ich v prašnom, či chcemicky agresívnom prostredí. Udržujte nástroj a obzvlášť jeho spojovacie časti v čistote. Pri vyberaní z púzdra, zostavovaní dielov a podobne sa vyhýbajte nadmernému tlaku na jednotlivé diely mechaniky - zabránite tak ich deformácii. Po každom hraní vytrite vnútrajšok nástroja suchým vyterákom (gázovým, jelenicovým alebo jemným bavlneným kapesníčkom) a pokiaľ možno nechajte nástroj pred jeho uložením do púzdra pár minút vyschnúť. Pred hraním a počas hrania nepite sladené a alkoholické nápoje, značne tak predĺžite životnosť podlepkov. Bežným užívaním nástroja sa môže jeho povrch zmatniť od odtlačkov prstov a dlaní, pred manipuláciou s nástrojom si preto, ak je to možné, vždy umyte ruky. Vrelo doporučujeme dokúpiť špeciálnu leštiacu útierku alebo rukavice na striebro, ktoré flautu okamžite zbavia všetkých agresívnych nečistôt a ochránia a predĺžia krásu i životnosť nástroja. Z čistiacich, leštiacich a prípadne mazacích chemických prostriedkov používajte pre zachovanie záruky iba značkové profesionálne prípravky.

HOBOJE A KLARINETY:

Pre moderné hoboje a klarinety, vyrábané z grenadily (špeciálneho druhu afrického ebenu), neplatí ohľadom mazania žiadne univerzálne doporučenie. Výrobci tvrdia, že ich drevo je naimpregnované tak, že nie je nutné ho pred hraním rozohrávať a šetriť, a takisto, že nástroj neni nutné pred použitím odstrojovať a drevenné diely namáčať do horúceho oleja, ako sa skôr tradične robievalo. Hráči, ktorý si zaobstarávajú kvalitné a teda aj drahšie nástroje, však svoje nástroje rozohrávajú a mažú (obdobne ako u zobcových fláut), aby zabránili prípadným prasklinám (pozor, pred prípadným olejovaním ochráňte pred namazaním podlepky!). Nástroje moderných konštrukcií skutočne občas praskajú, je to ale dané skôr konštrukčným zúžením stien vrchných dielov navŕtavaním ďalších skrutiek alebo dierok tesne vedla seba (typickým príkladom je hobobojá automatika) a teda väčším pnutím materiálu v chúlostivých miestach nástroja. Väčšinou nástroje prasknú pri hraní v klimatizovaných sálach alebo extrémnych atmosferických podmienkach. Ak prasklina nie je veľká a problematicky opraviteľná, býva lepšie ju zalepiť, nástroj sa potom väčšinou zvukovo ešte viac otvorí. Ak je prasklina zásadná, výrobca v záručnej dobe bez diskusií vymení drevo na danom diely. Môže ale nastať situácia, kedy zákazník dostane späť svôj nástroj, ktorý nemusí zvukovo poznať. Korok spojujúci jednotlivé diely nástroja ošetrite korkovým mazadlom (aby nedošlo k ich utrhnutiu), nástroj po hraní vytrite do sucha (ideálne vyterákom z umelej jelenice, ktorý má výnimočné absorbčné schopnosti), občas prekvapkajte chúlostivé miesta na mechanike. Mechanika môže časom z dôvodu chemických reakcií s prostredím ľahko zožltnúť alebo zošedivieť, tu je možné - ako v prípade fláut - použiť útierku na striebro.

PLECHOVÉ NÁSTROJE A SAXOFÓNY:

Ak si zaobstaráte trubku či iný nástroj s piestami, doporučujeme pred prvým použitím vnútrajšok piestov zbaviť zbytkov vazelíny a tuhých voskov, ktorými môžu byť ošetrené od výrobcu, i zbytkov mazív alebo nečistôt z výroby (pri najlacnejších nástrojoch občas môžete s hrôzou nájsť i kovovú šponu). Potom piest namažte príslušným olejom, podľa vôle mechaník redším či hustejším - tu platí obyčajne pravidlo čím drahší nástroj, tým menšia vôla - a teda riedky olej. Pre rotačné ventily používajte iba najkvalitnešie riedke oleje. Na namazanie trombónových snižcov používajte iba k tomu určené trombónové mazadlá. Iná údržba - s výnimkou občasného pretiahnutia trubíc a nátrubku a vyčistenie nástroja (čistidlom laku na lakované, cídidlom na kovy na nelakované mosadzné a čistidlom na striebro na strieborné alebo postriebrené nástroje) - nie je v bežnej prevádzke nutná. Po hraní doporučujeme vždy vytrieť nástroj od kondenzátu, aby neprišlo k zhrdzaveniu najchúlostivejších častí nástroja a spojov (kolena, snižca). Kožené saxofonové podlepky sú velmi trvanlivé a ak ich mechanicky nepoškodíte, vydržia roky. Plechové nástroje uchovávajte, ak je to možné, stále v púzdre, ich sebemenšie mechanické poškodenie nárazom alebo pádom sa dá opraviť iba veľmi ťažko alebo vôbec.

STRUNY:

Sú typický spotrebný materiál, stále a velmi často menený podla potrieb hudobníka. Je to tovar krehký, s velmi krátkou zvukovou ideálnou životnosťou, náchylné k najrôznejším druhom mechanického či chemického poškodenia, bez akejkoľvek možnosti regenerácie. Žiadna výrobcom udávaná záručená či optimálna doba bezchybnej funkčnosti struny neexistuje, nie je ju možné ani vypočítať, ani odvodiť, je veľmi individuálna a závisí na mnohých faktoroch: na spôsobe a technike hry, spôsobe ladenia či prelaďovania (používania dolaďovačov), spôsobe potiahnutia, spôsobe nastavenia, prekĺzavania strún na kobylke pri ladení (nesmie sa zasekávať - namažte zárezy v kobylke i na pražci vždy pred výmenou strún tuhou), správnom zavinutí konca struny bez ostrých uhlov a zlomov cez pražec do kolíčniku, správnom vycentrovaní guličky a vedenie struny tak, aby nebola prekrútená atd. Zásadné pre živostnosť struny je tiež v akých podmienkach je nástroj používaný - teplotné a vlhkostné výkyvy, chemická agresivita prostredia a hráčovho potu. Všeobecne sa dá povedať, že relatívne najdlhšiu životnosť majú struny s jadrom kovovým a jednoznačne najnižšiu životnosť majú struny s jadrom umelým. Ak používate struny so syntetickým jadrom, používajte dolaďovač iba na kovovú strunu E, výrazne tak predĺžite životnosť spodných strún. Struny nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami, nové modely hladkých strún s prímesov drahých kovov to nevyžadujú. Stačí iba po hraní utrieť suchým kapesníkom a prípadne raz za čas ošetriť povrch k tomuto účelu vyrábaným čističom strún alebo olejom na struny (obzvlášť z čriev), aby nezostarly. Pri dobrom zaobchádzaní, pri bezchybnom nastavení nástroja a decentnom používaní môžu struny na nástroji vydržať napnuté mnoho mesiacov, je to však pre praktické potreby iba teoretická úvaha. Tak ako Vám najnáročnejší klasický gitaristi potvrdia, že už tretí deň môžu byť niektoré struny zo sady nepresné v ladení, musia sa u sláčikových nástrojov vrchné struny meniť automaticky často (pri profesionáloch s vysokými tónovými požiadavkami obvykle každý mesiac). Pre zachovanie ideálnych zvukových vlastností medzi jednotlivými strunami v sade (ladenie v kvintách, strata farby tónu z dôvodu vyťahania a straty pružnosti obzvlášť u umelého jadra) je však nutné meniť aj spodné struny, resp. celý huslový poťah v bežnej praxi aspoň tri krát do roka, pri violončelách (s výnimkou vrchných A+D) a kontrabasov z dôvodu ich mohutnosti, a teda dlhšej životnosti, každých cca 9 - 12 mesiacov. Ak poťahuje hráč nový poťah skontroluje, či dĺžka strún zodpovedá nástroju, rozbalenú strunu prejde v prstoch, či na nej nie je nejaká nerovnosť, hrčka či deformácia opletenia vzniknutá poškodením pri preprave alebo defektom prehliadnutým výrobcom pri balení. Ak narazíte na takúto vadu strún, doručte strunu k reklamácii predajcovi v originálnom obale, obsahujúcom väčšinou pre výrobcu potrebné kódy. Ak na nič zásadné nenarazíte, struna je nová a ak má užívateľ dobre nastavený nástroj, nemala by zo žiadneho dôvodu prasknúť, pretože pri výrobe a opletaní už zažila ťah a test s väčším napätím, než akého sa môže dočkať pri regulérnom natiahnutí na nástroj. Struna použitá a rozpletená, prasknutá alebo hraná bez tónovej kvality sa reklamovať nedá.

KOLOFÓNIA:

Je výrobok na báze prírodných živíc (smola zo stromov, najčastejšie z bežných ihličnanov v kombinácii s tropickými) a jej základnou vlastnosťou je lepivosť a prilnavosť k nerovným a nemastným povrchom, akými sú sláčikové vlásie. Kolofóniou obalené vlásie teda lepia a drhnú a struny tým rozochvievajú. Kolofónia sa nanáša na sláčik v množstve a intervaloch podľa potreby, stavu vlásií a veku a typu kolofónie, cca po hodine hrania, resp. pred každým hraním. Po určitom čase sa vláčne zložky pôvodne väzkej kolofónie odparia (silica vyteká) a kolofónia stráca základnú vlastnoť, teda prestáva lepiť a práši. Vyschnutá kolofónia je pre hudobné účely nepoužiteľná. Jedná sa o normálny jav, ktorý nie je možné reklamovať, pretože je to základná vlastnosť každej živice. Kolofóniu je teda nutné zhruba po roku vymeniť, aj keď zostane z väčšej časti nespotrebovaná. Niektoré drahšie kolofónie majú vďaka chemickým prísadám úžitkovú dobu dlhšiu, majú však veľmi špecifické vlastnosti (napr. profesionálmi všeobecne najpoužívanejšia kontrabasová kolofónia POP’S je výborne prilnavá, ale tak mäkká, že v teplotách nad 30 stupňov Celsia tečie. Môže sa Vám teda stať, že dostanete novú kolofóniu po otvorení zdeformovanú alebo s prilepeným viečkom - stačí ju postaviť na noc na radiátor alebo k zdroju tepla, kolofónia natečie späť do papierového kelímku). Najlepšie kolofónie neobsahujú žiadne umelé chemické zlúčeniny a nespôsobujú alergie.

VLÁSIE:

Prírodné konské vlásie na poťahy sláčikov sú veľmi krehkou súčasťou sláčika a ich živostnosť je závislá obzvlášť na spôsobe a dobe používania. Hraním sa vlásie v poťahu postupne pretrhávajú a drobné zúbky na ich povrchu sa hraním ohladzujú. Pri profesionálnom používaní doporučujeme poťahovať sláčiky aspoň tri krát za rok.

VÝROBKY Z TRSTINY:

Výrobkami z trstiny sa rozumejú klarinetové a saxofónové plátky, hobojové a fagotové strojčeky a polotovary na ich výrobu (špánky). Tento tovar subtilnej a veľmi krehjej konštrukcie je značne náchylný k sebemenšiemu mechanickému poškodeniu, ako i k bilogickým procesom v priebehu užívania. I pri zachovaní všetkcých pravidiel údržby a dezinfekcie má veľmi krátku životnosť pohybujúcu sa len v rade týždňov.

PODLEPKY - VANKÚŠIKY DREVENÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOV:

Rybinové, korkové či kožené podlepky fláut, pikol, hobojov, fagotov, klarinetov, saxofónov a ostatných podobných drevených dychových nástrojov majú obmedzenú životnosť v závislosti na mnohých mechanických a fyzikálnych faktoroch. Pre predĺženie životnosti podlepiek dopručujeme užívateľom pred hraním nepiť sladené a alkoholické nápoje, podlepky potom totiž lepia a výrazne sa tým znižuje ich schopnosť dobrého krytia. Udávaná priemerná doba dobrej funkčnosti značkových rybinových podlepiek je 1-2 roky, korkových a kožených v rade 5 rokov podla spôsobu používania.

PALIČKY A BLANY NA BICIE NÁSTROJE:

Paličky a obzvlášť nedrevené diely paličiek (mäké filcové konce paličiek na tympány, marimbu apod.) sú veľmi náchylné na mechanické poškodenie a ich doba používania je závislá iba na spôsobe zaobchádzania a technike hry. Životnosť textilných súčastí (filc, bavlnka) je pri profesionálnej prevádzke 1-5 rokov, niektorý hráči však dokážu zničiť marimbové paličky za pár mesiacov. Plastové blany na tympány a na ostatné buby majú pri štandartnej hre a opatrnom zaobchádzaní životnosť veľmi dlhú a ak nie sú mechanicky prerazené, môžu vydržať aj dlhé desaťročia.